Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Basisregistratie Personen (BRP)


Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

De BasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens in de BRP. Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op de persoonslijst staan onder andere gegevens over: achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, verblijfplaats (adres), burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en eventueel verblijfsrecht. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties die voor de uitvoering van een publieke taak persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als sommige private partijen, zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

In het Wlz-domein hebben op dit moment alle overheidspartijen en ook de zorgkantoren toegang tot de BRP. De zorgaanbieders hebben deze toegang echter niet, hoewel zij wel verplicht het BSN gebruiken om cliënten te registreren. Dit is een knelpunt: de zorgaanbieders hebben zo bijvoorbeeld geen direct inzicht in adresgegevens of wettelijke vertegenwoordigers.

Bron: [1]


Eigenschappen

Documentatie

De BasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens in de BRP. Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op de persoonslijst staan onder andere gegevens over: achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, verblijfplaats (adres), burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en eventueel verblijfsrecht. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties die voor de uitvoering van een publieke taak persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als sommige private partijen, zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

In het Wlz-domein hebben op dit moment alle overheidspartijen en ook de zorgkantoren toegang tot de BRP. De zorgaanbieders hebben deze toegang echter niet, hoewel zij wel verplicht het BSN gebruiken om cliënten te registreren. Dit is een knelpunt: de zorgaanbieders hebben zo bijvoorbeeld geen direct inzicht in adresgegevens of wettelijke vertegenwoordigers.

Bron: [2]

Relaties

VanRelatieNaar
BasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Personen (BRP)GroepeertOpvragen Natuurlijk Persoon
LIDA Wiki