Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Categorie:Bouwstenen


Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.


Klik hier om een nieuw element van type Bouwsteen te maken:LIDA Wiki