Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Documentatie

TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDocumentatie
Specialisatie van

Pagina's die de eigenschap “Documentatie” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

AP01 - Diensten zijn herbruikbaar +De dienst is zodanig opgezet dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken.
AP02 - Ontkoppelen met diensten +De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
AP03 - Diensten vullen elkaar aan +De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.
AP04 - Positioneer de dienst +De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving +De dienst is nauwkeurig beschreven.
AP06 - Gebruik standaardoplossingen +De dienst maakt gebruik van standaardoplossingen.
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen +De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid.
AP08 - Gebruik open standaarden +De dienst maakt gebruik van open standaarden.
AP09 - Voorkeurskanaal internet +De dienst kan via internet worden aangevraagd.
AP10 - Aanvullend kanaal +De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.
AP11 - Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal +Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
AP12 - Eenmalige uitvraag +Klanten (burgers, organisaties) wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd.
AP13 - Bronregistraties zijn leidend +Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
AP14 - Terugmelden aan bronhouder +Bij gerede twijfel aan de juistheid van informatie meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouder.
AP15 - Doelbinding +Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
AP16 - Identificatie informatieobjecten +Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven +De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven.
AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie +De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
AP19 - Perspectief afnemer +De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.
AP20 - Persoonlijke benadering +De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
AP21 - Bundeling van diensten +De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
AP22 - No wrong door +Loketten in de keten verwijzen gericht door naar de dienst.
AP23 - Automatische dienstverlening +De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
AP24 - Proactief aanbieden +De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
AP25 - Transparante dienstverlening +Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst
(vorige 25) (volgende 25)
LIDA Wiki