Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Introductie

Nora familie.jpg
Welkom op de wiki van de Langdurige-zorg Informatie Domein Architectuur (LIDA). Deze wiki geeft inzicht in de domeinarchitectuur voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), waarin de afspraken zijn vastgelegd over standaarden, voorzieningen, koppelvlakken e.d.

Leeswijzer

Deze domeinarchitectuur is vooral een richtinggevende visie op de informatievoorziening in de langdurige zorg. De architectuur bedoelt niet een volledig uitgedetailleerd lange-termijn beeld te zijn. Architectuur richt zich immers op de hoofdzaken; de specifieke details volgen in een detailontwerp. Bovendien is het speelveld dermate beweeglijk dat een lange-termijn beeld gaandeweg ongetwijfeld op onderdelen nog zal moeten worden bijgesteld. Detailbeslissingen moeten dus ‘just in time’ genomen worden.

Het kerndoel van deze architectuur is het bevorderen van een effectieve en efficiënte informatievoorziening in de langdurige zorg, in het bijzonder in het domein van de Wlz. De architectuur reikt een bewegingsrichting en interventiemogelijkheden aan de opdrachtgever aan, om het goed functioneren van de ketens in dit domein te bevorderen. Vervolgens kan de opdrachtgever besluiten deze interventies wel of niet in gang te zetten en daar nader vorm aan te geven. De gedetailleerde vormgeving en planning van de realisatie hiervan is expliciet geen doel van de architectuur.

Beschrijving en Notatie

De modellen in de LIDA zijn beschreven in ArchiMate. ArchiMate is een standaard beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen, beheerd door The Open Group. Om in de praktijk goed met ArchiMate te kunnen werken is het van belang afspraken te maken over hoe deze taal wordt aangewend om de domeinarchitectuur te beschrijven. Hiervoor is een metamodel ontwikkeld dat in de LIDA-wiki is opgenomen; dit model is deels gebaseerd op het metamodel dat voor de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) wordt gehanteerd.

Doelgroep

De wiki is met name gericht op de groep van business- en informatiearchitecten en softwareleveranciers in de Wlz en het bredere zorgdomein. Op basis van de wiki worden aanvullende publicaties ontwikkeld die ook andere doelgroepen zoals bestuurders en medewerkers op operationeel over de architectuur informeren.

Contact

Wilt u meer weten over LIDA of de LIDA-wiki? Neem dan contact op met iemand van het Beheerteam LIDA.

LIDA Wiki