Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Uitvoeringsorganisatie

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Uitvoeringsorganisaties van de overheid (incl. ZBO's) zoals CIZCentrum indicatiestelling zorg; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector., CAKCentraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector., Zorginstituut Nederland en SVBSociale Verzekeringsbank; uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland..



Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki