Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP01 - Diensten zijn herbruikbaar

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst is zodanig opgezet dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken.

Rationale

De opzet van de dienst anticipeert op onvoorziene afnemers en gebruik. Toepassing van dit principe maakt de dienst interoperabel en bruikbaar voor een zo groot mogelijke groep afnemers. Dit draagt bij aan een hoger rendement van de dienst.

Implicaties

Er moet een uniform overzicht zijn van binnen de Wlz geleverde diensten.

Een Wlz-dienst:

  • is zó beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden.
  • maakt maximaal gebruik gemaakt van (open) standaarden om zo min mogelijk drempels op te werpen voor gebruik.
  • kent een minimum aan gebruiksvoorwaarden.
  • is aangemeld bij een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.


Eigenschappen
IDAP01
LIDA Wiki