Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP02 - Ontkoppelen met diensten

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.

Rationale

Interne processtappen in het dienstverleningsproces kunnen ook voor afnemers grote meerwaarde hebben. Het 'open stellen' van deze processtappen voor gebruik door afnemers, of juist de uitbesteding aan andere dienstverleners, is van groot belang voor het vermogen om samen te werken en de interoperabiliteit. Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. De dienstverlener kan daartoe de processtappen als diensten ontkoppelen en positioneren.

Toepassing van dit principe draagt bij aan het rendement van de dienstverlening door méér diensten aan afnemers aan te kunnen bieden. Ook bevordert het uitbesteding en daarmee een concentratie op kerntaken. Dit alles maakt de organisatie doelmatiger en doeltreffender.

Het aanbieden van voorheen op eigen processen toegesneden diensten aan externe afnemers, is een logische keuze wanneer de dienst goed aansluit bij de wettelijke taak en expertise van de organisatie. Het herbruikbaar maken van het werk van overheidsorganisaties buiten de oorspronkelijke context, is echter een grote uitdaging. Het vraagt van organisaties dat zij de door hen geleverde meerwaarde beschouwen binnen het grotere geheel van de overheid en de interne- en procesgerichtheid loslaten.

Implicaties

  • Voor de dienstverleningsprocessen in de Wlz zijn er referentie-procesmodellen vastgesteld;
  • In de referentie-procesmodellen is aangegeven welke processtappen, handelingen en informatieobjecten uit het dienstverleningsproces meerwaarde hebben voor andere organisaties;
  • Deze handelingen en objecten zijn zo beschreven en ontsloten als afzonderlijke en herbruikbare diensten;
  • De resulterende diensten zijn zo beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in andere context begrepen kunnen worden;
  • Deze diensten zijn gepubliceerd in een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.
Eigenschappen
IDAP02
LIDA Wiki