Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP03 - Diensten vullen elkaar aan

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.

Rationale

Diensten moeten vanuit het perspectief van de afnemer meerwaarde hebben ten opzichte van andere diensten. Dit draagt bij aan de eenduidigheid en vindbaarheid van diensten en voorkomt verwarring. Daarnaast draagt het terugdringen van overlap bij aan efficiency binnen de langdurige zorg. Het stelt dienstverleners in staat om te excelleren in een beperkter pakket van diensten. Het is van groot belang dat individuele organisaties zélf verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van 'unieke' diensten, omdat een organisatie overstijgende regie op diensten niet altijd bestaat. Wanneer blijkt dat elders een zelfde of overlappende dienst wordt aangeboden, dwingt dit de dienstverlener om afstemming te zoeken met de andere aanbieder en de dienst van opzet te veranderen.

Implicaties

Een Wlz-dienst
  • is beschreven;
  • de opzet is afgestemd met dienstverleners van verwante diensten om overlap en dubbel werk te voorkomen;
  • sluit aan op de verwante diensten.


Eigenschappen
IDAP03
LIDA Wiki