Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP04 - Positioneer de dienst

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.

Rationale

Een heldere positionering draagt bij aan het gebruik van de dienst. Het maakt diensten gemakkelijker vindbaar voor afnemers. Het draagt ook bij aan het begrip bij afnemers van wat de dienst wel en niet te bieden heeft, ten opzichte van andere verwante diensten. De dienstverlener zelf krijgt ook greep op de toegevoegde waarde van de eigen dienstverlening. Veranderingen in het bredere dienstenaanbod kunnen aanleiding zijn om de eigen dienst aan te passen, uit te breiden of juist in te krimpen. Dit leidt tot een effectievere en efficiëntere invulling van de eigen taak. De dienstverlener is zelf verantwoordelijk om met andere dienstverleners contact te leggen en afspraken te maken op het gebied van de positionering van diensten.

Implicaties

Wlz-diensten worden in de context van de bredere overheids- en zorgdienstverlening beschreven, gecommuniceerd en ontsloten:
  • de relevante groep diensten is bepaald (op basis van life event, doelgroep etc.);
  • er is onderzocht hoe deze diensten, voor welke doelgroepen ontsloten wordt: via welke organisaties, loketten, websites, formulieren etc;
  • de dienst is beschreven in relatie tot de andere diensten in dit domein;
  • de dienst wordt aangeboden via de in de Wlz gebruikelijke contactfuncties.


Eigenschappen
IDAP04
LIDA Wiki