Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP06 - Gebruik standaardoplossingen

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst maakt gebruik van standaardoplossingen.

Rationale

Dit principe is er op gericht dat afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk zullen ervaren als één organisatie. Dit vraagt om standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Organisaties hoeven minder zelf te ontwikkelen en het rendement van oplossingen neemt toe.

Implicaties

Bij de beoordeling van standaardoplossingen moeten we een onderscheid maken tussen (uitwisselings)standaarden enerzijds en voorzieningen zoals knooppunten anderzijds. In beide gevallen spelen zowel de snelle beschikbaarheid als de brede bruikbaarheid van de oplossing een rol. Hergebruik van bestaande, reeds operationele standaarden en voorzieningen is gewenst. Breed inzetbare oplossingen verdienen daarbij de voorkeur boven smallere, om kosten te besparen en koppelingen over domeingrenzen heen te faciliteren. Zo zal een overheids- of zorgbrede oplossing de voorkeur hebben boven aparte Zvw-, Wlz- en Wmo-oplossingen.


Eigenschappen
IDAP06
LIDA Wiki