Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid.

Rationale

Dit principe leidt er toe dat organisaties minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen en draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in haar dienstverlening als één bedrijf ervaren.

Implicaties

Bij de inrichting van de informatievoorziening in het Wlz-domein worden de landelijke bouwstenen, zoals Digikoppeling, Digilevering, Digimelding, eHerkenning e.d. waar mogelijk gebruikt.
  • De voor de dienst relevante bouwstenen zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld.
  • Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst.

Een belangrijke, nog onbeantwoorde vraag is het gebruik van e-overheidsbouwstenen door private partijen op grond van een publieke taak, zoals zorgaanbieders. Zij gebruiken op grond van die taak bijvoorbeeld ook het BSN en hebben toegang tot de GBA (BRP). Of zij dan ook de bouwstenen mogen gebruiken is nog niet duidelijk.


Eigenschappen
IDAP07
LIDA Wiki