Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven.

Rationale

Samenwerking is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en kunnen toepassen. Daarvoor is een systematische beschrijving vereist. Informatieobjecten die in de dienst gecreëerd en gebruikt worden, moeten beschreven zijn om hergebruikt te kunnen worden. Digitale informatieobjecten zijn bovendien vluchtig en moeten gereconstrueerd kunnen worden.

Daarom moeten de context, inhoud, structuur, vorm en gedrag evenals het beheer en gebruik van informatieobjecten beschreven zijn met behulp van metagegevens. Metagegevens over de context maken het mogelijk om informatieobjecten te interpreteren, ook buiten de oorspronkelijke omgeving waarin ze zijn ontstaan en een rol hebben vervuld. Het begrip context betreft zowel de samenhang met het werkproces, als de samenhang met de andere, door de organisatie ontvangen en opgemaakte informatieobjecten. Vastleggen van metagegevens is nodig voor:

  • ondersteunen van de uitwisselbaarheid tussen organisaties en/of systemen
  • waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid, in termen van authenticiteit. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, integriteit en bruikbaarheid
  • waarborgen van vindbaarheid en toegankelijkheid
  • het mogelijk maken van het beheren en reproduceren
  • herleiden van het doel van de inwinning

Implicaties

  • Alle partijen gebruiken dezelfde systematiek van beschrijving.
  • informatieobjecten worden gedefinieerd en systematisch beschreven onder andere door het vastleggen van gegevens over inhoud, vorm en structuur van een document, over technische gegevens, conversie, migratie en opslagformaten.
  • Bij gebundelde diensten maken de partijen afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen.
  • Digitale informatieobjecten kunnen aan de hand van metagegevens worden gereconstrueerd.
Eigenschappen
IDAP17
LIDA Wiki