Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.

Rationale

Ruimtelijke samenhang is een belangrijke basis voor bundeling en het proactief aanbieden van diensten. De transparantie van de overheid wordt er door bevorderd. Ook zijn informatie-objecten op basis van de locatie eenvoudig buiten de beoogde toepassing te hergebruiken. Informatie over een locatie kan zowel betrekking hebben op de geografische positie, de vorm (geometrie) als op een verwijzing waar elders deze positie en vorm te vinden zijn (bv. postcode, woonplaats). Het ontsluiten kan zowel geschieden door het tonen van de geometrie, als op basis van de verwijzing.

Implicaties

Er is vastgesteld of:
  • de dienst ruimtelijke informatie bevat die op een interactieve kaart kan worden ontsloten
  • welke kaartinformatie er in het relevante domein van diensten wordt gebruikt om ruimtelijke informatie in te ontsluiten

De geïdentificeerde ruimtelijke informatie is ontsloten via de relevante interactieve kaarten.


Eigenschappen
IDAP18
LIDA Wiki