Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP19 - Perspectief afnemer

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.

Rationale

Afnemers zullen meer en gemakkelijker gebruik maken van diensten, wanneer de opzet en vorm rekening houden met hun vaardigheden, voorkeuren en gedragingen. Dit is met name van belang bij de vormgeving van de contactfuncties van de overheid zoals formulieren, buitendiensten, websites en klantcontactcentra. Het perspectief van met name burgers en bedrijven wordt sterk bepaald door hun ervaringen met particuliere dienstverlening. Men neemt immers over het algemeen veel particuliere- en weinig overheidsdiensten af. Effectieve overheidsdienstverlening neemt daarom goede voorbeelden van dienstverlening binnen én buiten de overheid als benchmark.

Implicaties

De dienstverlener sluit bij het aanbieden van de dienst aan bij de
  • de vaardigheden, voorkeuren en het (zoek)gedrag van de afnemer en doelgroep zijn vastgesteld
  • geeft op basis hiervan de dienst vorm en past deze zo nodig aan
  • heeft bepaald welke (aspecten van) diensten binnen de keten of daar buiten gelden als benchmark
  • zoekt zo nodig naar samenwerking over de keten heen


Eigenschappen
IDAP19
LIDA Wiki