Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP24 - Proactief aanbieden

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie

Rationale

Het gebruik en gemak van diensten neemt toe wanneer dienstverleners creatief inspelen op signalen die duiden op (latente) behoeften bij de afnemer. Op basis hiervan nemen zij het initiatief om aanvullende diensten, ook van andere organisaties, aan te bieden of er naar door te wijzen. Afnemers hoeven daardoor niet eerst zelf de vraag te stellen, of te weten welke diensten beschikbaar zijn.

Proactiviteit is een belangrijk aspect van de vraag- en klantgerichtheid die de overheid nastreeft. Proactieve dienstverlening vraagt om een afweging tussen de behoeften enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer en mogelijke weerzin tegen betutteling anderzijds. Deze afweging is afhankelijk van de aard van de dienst, de doelgroep en de situatie van de afnemer waarin de dienst relevant is.

Implicaties

Per dienst is bepaald:
  • voor welke doelgroepen en in welke situaties een proactief aanbod van de dienst gewenst is
  • welke signalen de dienstverlening in gang zetten
  • welke andere verwante diensten in dit domein worden aangeboden
  • welke dienstverleners in dit domein contact hebben met de doelgroep. Deze dienstverleners krijgen de informatie die nodig is om de relevantie van de dienst voor de doelgroep te kunnen beoordelen.
  • welke klantcontactinformatie voor andere dienstverleners als signaal bruikbaar is en wat de juridische en praktische implicaties van dit hergebruik zijn


Eigenschappen
IDAP24
LIDA Wiki