Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP25 - Transparante dienstverlening

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst

Rationale

Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening. Dit is met name van belang wanneer de afnemer het resultaat nodig heeft voor vervolg- activiteiten. De dienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden: is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?

Implicaties

  • De dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd.
  • De afnemer kan online 24/7 per week, of op elk ander afgesproken moment, de status raadplegen.
  • Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt.
  • De voor de afnemer relevante voortgangsinformatie in de totstandkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattribuut in het metamodel van de dienst als in de leveringsvoorwaarden (SLA)).
  • Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de behoefte van de afnemer of doelgroep geïnventariseerd.
  • De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer.
  • Aan de voortbrenging van de dienst is een casus of zaak gekoppeld die uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toegankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn.
  • Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzieningen van voorkeur van de afnemer (via MijnBank, MijnOverheid.nl, MijnBerichten, e-mail).
  • De afnemer wordt geïnformeerd over statuswijzigingen.
Eigenschappen
IDAP25
LIDA Wiki