Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP36 - Uitgangssituatie herstellen

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld

Rationale

Afnemers verwachten niet benadeeld te worden wanneer een dienstverleningsproces door menselijke- of systeemfouten niet voltooid kan worden. De dienstverlener treft voorzieningen om een verstoorde dienstverlening te herstellen en te continueren. Wanneer de levering van een dienst geheel mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld. De al uitgevoerde stappen in de verlening van de dienst worden dan teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: dit principe heeft géén betrekking op situaties waarin de dienstverlener rechtmatig besluit om de dienst niet te leveren of een aanvraag buiten behandeling te stellen.

Implicaties

  • Voor alle diensten zijn herstellende maatregelen gedefinieerd voor het geval de levering mislukt.
  • Voor iedere dienst is bepaald wie verantwoordelijkheid draagt voor communicatie en herstel richting de afnemer .
  • Het volledige proces van voortbrenging van de dienst en de bijdrage van alle partijen daarin, is op elk moment traceerbaar.
  • Verwerkingen zijn herstelbaar.
Eigenschappen
IDAP36
LIDA Wiki