Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Administratieve lasten

Drijfveer.png
Een drijfveer is iets dat veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.

De administratieve lastendruk in de zorg is al jarenlang een belangrijk thema, omdat de inspanningen die voor deze administratieve taken moeten worden geleverd ten koste gaan van de zorg zelf. Vanuit de overheid wordt geprobeerd te administratieve lastdruk als gevolg van het leveren van verantwoordingsinformatie te verminderen door het uitgangspunt te hanteren van 'high trust, high penalty'. Ook wordt met het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) onderzocht hoe met minder regels (en dus minder administratie) kan worden gewerkt.


Eigenschappen
IDDR01
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki