Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Administratieve lastenverlichting

Doel.png
Een doel is een door een stakeholder gewenste eindsituatie.

Administratieve lastenverlichting moet ertoe leiden dat meer inzet van professionals direct gerelateerd is aan het leveren van zorg. Dit kan enerzijds door de vraag naar verantwoordingsinformatie te beperken en anderzijds door de administratieve processen zelf efficiënter in te richten.


Eigenschappen
IDDL01
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki