Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Afstemming tussen domeinen

Doel.png
Een doel is een door een stakeholder gewenste eindsituatie.

Zorgen voor een goede afstemming van de processen tussen de domeinen in de langdurige zorg (Wlz, Wmo, Zvw). Onder meer het voorkomen van samenloop.


Eigenschappen
IDDL00
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki