Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Basisregistratie

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.Eigenschappen

Definitie Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Bron http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/basisregistraties
Gebruik hoofdletters Ja
Toon in tekst Ja


LIDA Wiki