Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Bedrijfsfuncties en informatiestromen (View)

In onderstaande view worden de informatiestromen tussen de verschillende bedrijfsfuncties in het Wlz-domein weergegeven. Deze view is een belangrijk element om tot een identificatie van de benodigde registers te komen.

Pakket beherenBeleid makenEvalueren en verantwoordenBevoorschottenBudgetterenToetsenVerzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatieNacalculerenToezienRapporterenBudget bewakenContracterenOpleggen eigen bijdrage (Bedrijfsfunctie)BetalenVerwerken declaratiesDeclarerenLeverenMonitorenZorg consumerenPGB toekennenBemiddelenVerlenen toestemmingPGB beherenToeleidenBesluitenBeoordelenZorg vragenVoorlichten en adviserenBedrijfsfuncties en informatiestromen -View-.svg

Toelichting

De figuur toont de belangrijkste bedrijfsfuncties in het Wlz-domein en de informatiestromen hiertussen in de huidige situatie (1-1-2015). Deze view is een belangrijk element om tot een identificatie van de benodigde registers te komen. De kleuren in de figuur geven aan welke rollen in de huidige situatie betrokken zijn bij de uitvoering van de bedrijfsfuncties.

De informatiestromen in dit model zijn belangrijke input bij het bepalen welke registers zinvol kunnen zijn: als er meerdere functies (uitgevoerd door verschillende partijen) dezelfde informatie nodig hebben, is dat een sterke aanwijzing dat deze bron de status van register kan krijgen en al dan niet via een (al dan niet virtueel) register knooppunt (slimme functie of inkijkvoorziening) ontsloten zou kunnen worden.

Deze figuur toont alleen de verschillende bedrijfsfuncties en rollen (de kleuren). De betrokken actoren die deze rollen spelen zijn niet aangegeven. Hierachter zit nog wel een deel van de problematiek verborgen; zo is de complexiteit van bovenregionale gevallen (cliënten die in de ene regio wonen en in een andere zorg ontvangen) een oorzaak van problemen, doordat hierbij meerdere zorgkantoren betrokken zijn die hun eigen werkwijzen kunnen hanteren. Wat is de authentieke bron? Hoe gaat een zorgkantoor om met een zorgtoewijzing in zijn regio vanuit een zorgkantoor in een andere regio?

N.B.: In het zorgveld worden Beoordelen en Besluiten vaak als één geheel gezien: het vaststellen van de indicatie. Het gaat hier echter in de grond om twee zaken: a) het vaststellen wat de (medische) situatie van de cliënt is (het probleem), en b) het vaststellen welk recht die cliënt daaraan kan ontlenen (zoals toegang tot Wlz-zorg, de oplossing). Beide bedrijfsfuncties zijn nu bij het CIZ belegd, maar dit is geen noodzakelijkheid. De medische beoordeling (diagnose) is bij uitstek een taak voor een arts; een besluit is de daarop volgende administratieve handeling, waarin de wet- en regelgeving wordt toegepast op de medische situatie van de cliënt.

LIDA Wiki