Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Beheer LIDA

Architectuurboard Wlz

De LIDA is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Architectuurboard Wlz. In de architectuurboard zijn alle betrokken ketenpartners vertegenwoordigd om in gezamenlijkheid tot een gedragen architectuur te komen: ActiZ, CAK, CIZ, GGZ Nederland, SVB, VGN, ZN, onder voorzitterschap van Zorginstituut Nederland. Na afloop van de ontwikkeling is het verdere beheer belegd bij het Zorginstituut.

Beheerteam LIDA

Het beheer van LIDA is belegd bij een beheerteam van het Zorginstituut. Het Beheerteam voert in opdracht van en in afstemming met de Architectuurboard wijzigingen door in de architectuur. Wijzigingen met lage impact, zoals spelfouten of formuleringen, worden door het beheerteam direct verwerkt. Wijzigingen met een grotere impact worden door het beheerteam voorgelegd aan de architectuurboard, waar besloten wordt over de wijze en het moment waarop de wijziging wordt doorgevoerd in LIDA.

U kunt contact opnemen met het Beheerteam via Marc Lankhorst.

Wijzigingsproces.svg

Ontwikkelversie

Aanpassingen in de domeinarchitectuur leiden in eerste instantie tot het maken van conceptversies. In de ontwikkelversie van de LIDA-wiki (http://testaida.platform-izo.nl) kunnen gebruikers de laatste conceptversies van de architectuur bekijken en op deze versies reageren. Vastgestelde conceptversies zullen periodiek overgezet worden naar de publieksversie van de LIDA-wiki.

Publieksversie

De actuele versie van LIDA wordt ontsloten via de LIDA-wiki (http://lida.platform-izo.nl). De versie zoals gepubliceerd via deze wiki is de laatste versie zoals goedgekeurd door de architectuurboard. Voor geregistreerde gebruikers is het mogelijk om op onderdelen van LIDA te reageren via de discussiepagina’s op de LIDA-wiki. Voorgestelde aanpassingen zullen allereerst worden beoordeeld door het beheerteam en afhankelijk van de impact van de aanpassing worden voorgelegd aan de architectuurboard.

Wijzigingsvoorstellen

Via de LIDA-wiki worden geregistreerde gebruikers in staat gesteld om te reageren met voorstellen tot verbetering van de domeinarchitectuur. Wijzigingsvoorstellen worden ingediend per onderdeel van de architectuur en met behulp van de bijbehorende discussiepagina (link naar discussiepagina). Een discussie kan aanleiding geven tot het maken van een conceptversie waarin de opmerkingen zijn verwerkt. De architectuurboard geeft prioriteit aan reacties en beslist over het al dan wel of niet doorvoeren van de reacties.

LIDA Wiki