Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Beoordeling (Dienst)

Dienst.png
Een dienst is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit.

Vaststellen wat de situatie van de cliënt is (stellen van de diagnose). Op grond daarvan kan worden beslist of, en zo ja welke, zorg kan worden geleverd.


Eigenschappen

Documentatie Vaststellen wat de situatie van de cliënt is (stellen van de diagnose). Op grond daarvan kan worden beslist of, en zo ja welke, zorg kan worden geleverd.
Views

Relaties

VanRelatieNaar
Beoordeling (Dienst)Wordt gebruikt doorCliënt (Rol)
LIDA Wiki