Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Berichten Postbus (BRP)

Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

De Berichten Postbus maakt het voor ketenpartijen mogelijk om onderling berichten uit te wisselen. Een ketenpartij biedt een bericht aan dat bestemd is voor een andere ketenpartij en de postbus zorgt ervoor dat dit bericht wordt afgeleverd.

Bron: [1]


Eigenschappen

Documentatie

De Berichten Postbus maakt het voor ketenpartijen mogelijk om onderling berichten uit te wisselen. Een ketenpartij biedt een bericht aan dat bestemd is voor een andere ketenpartij en de postbus zorgt ervoor dat dit bericht wordt afgeleverd.

Bron: [2]

Relaties

VanRelatieNaar
Berichten Postbus (BRP)GroepeertOntvangen bericht (BRP)
Verzenden bericht (BRP)
LIDA Wiki