Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Beslissing (Betekenis)

Betekenis.png
Een betekenis is de kennis of expertise die, in een bepaalde situatie, aanwezig is in een bedrijfsobject of in de representatie daarvan.

De overweging of, en zo ja welke, zorg op basis van een beoordeling passend is en geleverd moet worden.

Voorbeelden van een beslissing zijn een indicatiebesluit of een BOPZ-verklaring, maar ook de beslissing van een zorgaanbieder welke zorg geleverd wordt. Bij de inloopfunctie GGZ wordt de afweging gemaakt door de cliënt.


Eigenschappen

Documentatie

De overweging of, en zo ja welke, zorg op basis van een beoordeling passend is en geleverd moet worden.

Voorbeelden van een beslissing zijn een indicatiebesluit of een BOPZ-verklaring, maar ook de beslissing van een zorgaanbieder welke zorg geleverd wordt. Bij de inloopfunctie GGZ wordt de afweging gemaakt door de cliënt.
Views

Relaties

VanRelatieNaar
Beslissing (Betekenis)Is gerelateerd aanZorg
Beoordeling (Betekenis)
Verwijzing
Indicatiebesluit (Bedrijfsobject)Is gerelateerd aanBeslissing (Betekenis)
VraagIs gerelateerd aanBeslissing (Betekenis)
LIDA Wiki