Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Beslissing (Dienst)

Dienst.png
Een dienst is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit.

Het afgeven van het besluit over het recht op Wlz-zorg of het afgeven van een BOPZ-verklaring.

Vijf subdiensten:

  • Wlz Indicatiestelling (inclusief spoed et cetera)
  • BOPZ verklaring afgeven
  • Bezwaar afhandelen (CIZ / Zorginstituut Nederland)
  • Beroep afhandelen (via rechtbank)

N.B.: in de Wlz is het taakmandaat van zorgaanbieders komen te vervallen (Indicatiemelding, Herindicatie via Taakmandaat of Standaard Indicatieprotocol).


Eigenschappen

Documentatie

Het afgeven van het besluit over het recht op Wlz-zorg of het afgeven van een BOPZ-verklaring.

Vijf subdiensten:

  • Wlz Indicatiestelling (inclusief spoed et cetera)
  • BOPZ verklaring afgeven
  • Bezwaar afhandelen (CIZ / Zorginstituut Nederland)
  • Beroep afhandelen (via rechtbank)
N.B.: in de Wlz is het taakmandaat van zorgaanbieders komen te vervallen (Indicatiemelding, Herindicatie via Taakmandaat of Standaard Indicatieprotocol).
Kanalen (in) gestandardiseerd bericht (IO35), persoonlijk
Kanalen (uit) formele brief, gestandardiseerd bericht (IO31)
Start verzoek cliënt
Views
Regelgeving Wlz, BOPZ, AWB, WPB, Archiefwet, Zorgindicatiebesluit
Informatie

Geleverd: Formeel besluit t.a.v. recht op Wlz Zorg Formeel besluit t.a.v. BOPZ Toetsingsoordeel Beschikking op bezwaar Verweerschrift (ivm Beroep)

Benodigd: Cliënt, Cliëntsituatie (huissituatie, beperkingen, etc), Wlz algoritme, GBA, …

Begrippenkader:

Wlz wet- en regelgeving, iWlz, Handboek Aanmeldfunctionaliteit

Relaties

VanRelatieNaar
Beslissing (Dienst)Wordt gebruikt doorCliënt (Rol)
Zorgaanbieder (Rol)
LIDA Wiki