Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Bronnen

Voor het opstellen van de domeinarchitectuur voor de AWBZ is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze pagina geeft een overzicht van de gebruikte bronnen.

 1. Toekomstbeeld Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2016, Platform IZO, 14 februari 2013
 2. Bedrijfsfunctiemodel IZO 2016, Platform IZO, 7 maart 2013
 3. Hoe werkt de AWBZ, De Argumentenfabriek

Beleid

Uitgangspunten voor de inrichting van de kern AWBZ zijn terug te vinden in documenten met genomen (beleids-)beslissingen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste van die bronnen die aan de basis liggen van de inhoud van AIDA.

 1. Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’, Rijksoverheid, 29 oktober 2012
 2. Motie-Zijlstra-Samson in aanvulling op het regeerakkoord, Rijksoverheid, 13 november 2012
 3. Kamerbrief hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Rijksoverheid, 25 april 2013
 4. Bijlage bij kamerbrief, hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, Rijksoverheid, 25 april 2013
 5. Versnelde effectieve inzet van basisregistraties (SGO-project 3), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 20 december 2012

Referentiearchitecturen

Binnen het Wlz-domein bestaan er meerdere initiatieven rond het ontwikkelen van referentiearchitecturen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de bestaande referentiearchitecturen inclusief een verwijzing naar maar informatie.

 1. Referentie-architectuur VGN
 2. [Referentiedomeinenmodel Care
 3. Referentiedomeinenmodel GGZ
LIDA Wiki