Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Burger

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

De burger als (potentiële) cliënt in het Wlz-domein. Kan worden vertegenwoordigd door belangenverenigingen zoals Per Saldo (pgb-houders), patiënten- en cliëntenverenigingen, et cetera.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki