Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

CIBG

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS en verzamelt en verwerkt (gecertificeerde) gegevens en leveren die uit voor de zorgsector.Eigenschappen

Definitie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS en verzamelt en verwerkt (gecertificeerde) gegevens en leveren die uit voor de zorgsector.
Gebruik hoofdletters Ja
Toon in tekst Ja


LIDA Wiki