Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Care

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

Bij ‘care’ gaat het om verpleging en verzorging van mensen, soms tijdelijk en

niet zelden langdurend. Te denken valt aan verpleeghuizen, verzorgings- huizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, langdurende geestelijke gezond- heidszorg enzovoort.Eigenschappen

Definitie

Bij ‘care’ gaat het om verpleging en verzorging van mensen, soms tijdelijk en niet zelden langdurend. Te denken valt aan verpleeghuizen, verzorgings- huizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, langdurende geestelijke gezond-

heidszorg enzovoort.
Gebruik hoofdletters Nee
Toon in tekst Nee


LIDA Wiki