Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Cliënt (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Een persoon die zorg ontvangt of wenst te ontvangen vanuit de Wlz.


Eigenschappen

Documentatie Een persoon die zorg ontvangt of wenst te ontvangen vanuit de Wlz.

Relaties

VanRelatieNaar
Cliënt (Betekenis)Is gerelateerd aanCliënt (Bedrijfsobject)
Cliënt (Informatie-object)RealiseertCliënt (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki