Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Contract

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Overeenkomst van een zorgkantoor met een zorgaanbieder over type, prijs en kwaliteit van te leveren zorg.


Eigenschappen

Documentatie Overeenkomst van een zorgkantoor met een zorgaanbieder over type, prijs en kwaliteit van te leveren zorg.

Relaties

VanRelatieNaar
ContractIs gerelateerd aanAfspraak
Contract (ZIN)RealiseertContract
LIDA Wiki