Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Declaratie (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Rekening van de zorgaanbieder aan het zorgkantoor voor een verrichte zorgprestatie.


Eigenschappen

Documentatie Rekening van de zorgaanbieder aan het zorgkantoor voor een verrichte zorgprestatie.

Relaties

VanRelatieNaar
Declaratie (Informatie-object)RealiseertDeclaratie (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki