Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Diensten voor zorgaanbieder (View)


Naast de waardeketen voor de cliënt is er ook een waardeketen vanuit het perspectief van zorgaanbieders. Hier gaat het om het inkopen van Wlz-zorg door zorgkantoren bij zorgaanbieders en het toetsen van de eisen die hieraan door de overheid worden gesteld.

Volume-afspraakGeleverde productieKwaliteitsinformatieDeclaratie (Bedrijfsobject)Geleverde zorgContractOfferteVoorwaardenNacalculerenToezienVerzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatieBetalenVerwerken declaratiesBevoorschottenToetsenContracterenVerantwoordingBetalingDeclaratieverwerkingLeveringBevoorschottingZorginkoopZorgaanbieder (Rol)Diensten voor zorgaanbieder -View-.svg

Toelichting

Dienst Documentatie
Betaling Uitbetalen van gedeclareerde zorg.
Bevoorschotting Betalen van voorschotten aan zorgaanbieders.
Declaratieverwerking Verwerken van door zorgaanbieders ingediende declaraties.
Levering Met ondersteuning en behandeling bijdragen aan een zinvol bestaan voor mensen met een langdurige beperking.
Verantwoording Leveren van verantwoordingsinformatie aan toezichthouders en andere partijen.
Zorginkoop Het contracteren van zorgaanbieders door het zorgkantoor om die zorg te leveren aan Wlz-gerechtigden, waar zij volgens hun indicatiebesluit, of op Wlz-zorg die indicatievrij is, recht hebben.
LIDA Wiki