Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Digilevering

Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Een afnemer van gegevens uit de aangesloten basisregistraties kan in Digilevering abonnementen vastleggen om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de basisregistraties.

Voor de zorgsector (of een domein daarbinnen) zou mogelijk van de centrale Digileveringsvoorziening gebruik gemaakt kunnen worden. Een alternatief is een sectorspecifieke kloon van deze voorziening, waarop de sectorregisters zijn aangesloten.

Bron: [1]


Eigenschappen

Documentatie

Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Een afnemer van gegevens uit de aangesloten basisregistraties kan in Digilevering abonnementen vastleggen om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de basisregistraties.

Voor de zorgsector (of een domein daarbinnen) zou mogelijk van de centrale Digileveringsvoorziening gebruik gemaakt kunnen worden. Een alternatief is een sectorspecifieke kloon van deze voorziening, waarop de sectorregisters zijn aangesloten.

Bron: [2]

Relaties

VanRelatieNaar
DigileveringGroepeertAbonneren op gebeurtenis
Melden gebeurtenis
LIDA Wiki