Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Digimelding BLT

Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

Voor het op een uniforme manier melden van onjuistheden in basisregistraties wordt de generieke oplossing Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld. Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, is Digimelding BLT 1.0 ontwikkeld. Een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) via eHerkenning kunnen inloggen om een terugmelding in te voeren op het Handelsregister en de Basisregistratie Personen. De volgende versie Digimelding BLT 2.0 bevat webservices zodat een gebruiker ook kan terugmelden via de applicatie waarmee wordt gewerkt.

Bron: [1]


Eigenschappen

Documentatie

Voor het op een uniforme manier melden van onjuistheden in basisregistraties wordt de generieke oplossing Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld. Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, is Digimelding BLT 1.0 ontwikkeld. Een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) via eHerkenning kunnen inloggen om een terugmelding in te voeren op het Handelsregister en de Basisregistratie Personen. De volgende versie Digimelding BLT 2.0 bevat webservices zodat een gebruiker ook kan terugmelden via de applicatie waarmee wordt gewerkt.

Bron: [2]

Relaties

VanRelatieNaar
Digimelding BLTGroepeertTerugmelden onjuistheid
LIDA Wiki