Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Digitale dienstverlening

Drijfveer.png
Een drijfveer is iets dat veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 beschrijft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid dit doel voor burgers wil bereiken.

Ook voor de zorg geldt dat de burger meer en beter via digitale kanalen bediend moet kunnen worden, niet alleen om hem te informeren, maar juist ook om hem (als cliënt) actief te betrekken.


Eigenschappen
IDDR04
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki