Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigen bijdrage (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.


Eigenschappen

Documentatie Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.

Relaties

VanRelatieNaar
Eigen bijdrage (Bedrijfsobject)Is gerelateerd aanBijdrage
Eigen bijdrage (Informatie-object)RealiseertEigen bijdrage (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki