Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigen bijdrage (Informatie-object)

Informatie-object.png
Een informatie-object is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.

Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.


Eigenschappen

Documentatie Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.
Views

Relaties

VanRelatieNaar
Eigen bijdrage (Informatie-object)RealiseertEigen bijdrage (Bedrijfsobject)
Eigen bijdrage (Informatie-object)Is gerelateerd aanPrestatie
Inkomen (Informatie-object)
Cliënt (Informatie-object)
Budget (PGB)
LIDA Wiki