Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Aanvullende Definitie

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Aanvullende Definitie
  • Begrip

Pagina's die de eigenschap "Aanvullende Definitie" gebruiken

Er zijn 17 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AWBZ +De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand zijn op te brengen. Bijvoorbeeld de kosten van een verblijf in een verzorgingshuis. Of de verpleging van iemand met een chronische ziekte. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de AWBZ. De AWBZ is met ingang van 1-1-2015 vervangen door de Wlz.  +
ActiZ +Zie [http://www.actiz.nl www.actiz.nl]  +
Architectuur +TOGAF onderscheidt 4 type architecturen: *Businessarchitectuur *Information Systems architectuur, bestaande uit **Data architectuur **Applicatie architectuur *Technische architectuur  +
Architectuurboard +Zie [[Beheer_AIDA#Architectuurboard_AWBZ | Architectuurboard AWBZ]]  +
C
CAK +Zie [[http://www.hetcak.nl www.hetcak.nl]] [[CAK (Actor)|CAK]] als actor in AIDA.  +
CIZ +Zie [[http://www.ciz.nl www.ciz.nl]] [[CIZ (Actor)|CIZ]] als actor in AIDA.  +
CVZ +Zie [[http://www.zorginstituutnederland.nl www.zorginstituutnederland.nl]]  +
E
EAR +De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.  +
G
GGZ Nederland +Zie [http://www.ggznederland.nl www.ggznederland.nl]  +
I
IGZ +Zie [[http://www.igz.nl www.igz.nl]]  +
N
NORA +De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORA is ontwikkeld in 2005 en heeft inmiddels de versies 1.0, 2.0 en 3.0 opgeleverd. In 2009 is NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. ==Doel== Het hogere doel van NORA is om de dienstverlening door de Nederlandse overheid te verbeteren in lijn met de Visie op dienstverlening. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORA biedt een invulling van dit kader. NORA is primair ontwikkeld door en voor informatiearchitecten, maar is inmiddels bruikbaar gemaakt voor veel meer doelgroepen, zoals projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en bestuurders. ==Eigenaar en Opdrachtgever== NORA is en wordt -namens alle Nederlandse overheidsorganisaties- ontwikkeld, beheerd en verspreid onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  +
NORA-principe +De NORA-principes komen voort uit de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).  +
NZa +Zie [[http://www.nza.nl www.nza.nl]] [[NZa (Actor)|NZa]] als actor in AIDA.  +
S
SVB +Zie [http://www.svb.nl www.svb.nl]  +
V
VGN +Zie [http://www.vgn.nl www.vgn.nl]  +
Z
ZN +Zie [http://www.zn.nl www.zn.nl]  +
Zorginstituut Nederland +Zie [http://www.zorginstituutnederland.nl www.zorginstituutnederland.nl] (Voorheen [[CVZ]])  +
LIDA Wiki