Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Definitie

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Definitie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AF +AF staat voor AanmeldFunctionaliteit  +
AIDA +AWBZ Informatie Domein Architectuur. Vervangen door LIDA met de invoering van de Wlz per 1-1-2015.  +
AWBZ +Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  +
ActiZ +Brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg.  +
Architectuur +De structuur van componenten, hun onderlinge relaties en de principes en richtlijnen die het ontwerp en de evolutie daarvan in de tijd besturen.  +
Architectuurboard +Een architectuurboard is een overleg waarin besluiten worden genomen over de architectuur, zowel op inhoudelijke als planningsaspecten.  +
B
Basisregistratie +Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.  +
C
CAK +Centraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector.  +
CIBG +Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS en verzamelt en verwerkt (gecertificeerde) gegevens en leveren die uit voor de zorgsector.  +
CIZ +Centrum indicatiestelling zorg; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector.  +
CVZ +College voor Zorgverzekeringen. Sinds 2013 het Zorginstituut Nederland.  +
Care +Bij ‘care’ gaat het om verpleging en verzorging van mensen, soms tijdelijk en niet zelden langdurend. Te denken valt aan verpleeghuizen, verzorgings- huizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, langdurende geestelijke gezond- heidszorg enzovoort.  +
Cure +Onder cure vallen grofweg die onderdelen van de gezondheidszorg die met behandeling van ziekten te maken hebben. Dikwijls is dat van tijdelijke aard.  +
D
Domeinregistratie +Een domeinregistratie is aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die binnen een domein van een sector (bijvoorbeeld AWBZ in de sector Zorg) verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van taken in dat domein.  +
E
EAR +Enterprise Architectuur Rijksdienst  +
G
GGZ Nederland +Brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.  +
H
HiT +Een herindicatie via taakmandaat, afgekort HiT, is een herindicatie door een zorgaanbieder of zorgaanmelder als onderdeel van een digitale AWBZ-aanvraag.  +
I
IGZ +Inspectie voor de Gezondheidszorg  +
Informatie +Betekenisvolle gegevens.  +
L
LIDA +Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur. De architectuur voor het Wlz-domein, waarin afspraken zijn vastgelegd over uitgangspunten, kaders en principes, gegevensstromen en bronnen, standaarden en voorzieningen.  +
N
NORA +Nederlandse Overheid Referentie Architectuur  +
NORA-principe +Een kenmerk waaraan een dienst (geleverd door de overheid) geacht wordt te voldoen, om de interoperabiliteit van die dienst te vergroten.  +
NZa +Nederlandse Zorgautoriteit  +
S
SIP +SIP staat voor standaard indicatieprotocollen. Het protocol leidt via kernvragen tot een indicatie.  +
SVB +Sociale Verzekeringsbank; uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.  +
LIDA Wiki