Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Documentatie

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDocumentatie
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Documentatie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AP01 - Diensten zijn herbruikbaar +De dienst is zodanig opgezet dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken.  +
AP02 - Ontkoppelen met diensten +De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.  +
AP03 - Diensten vullen elkaar aan +De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.  +
AP04 - Positioneer de dienst +De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.  +
AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving +De dienst is nauwkeurig beschreven.  +
AP06 - Gebruik standaardoplossingen +De dienst maakt gebruik van standaardoplossingen.  +
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen +De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid.  +
AP08 - Gebruik open standaarden +De dienst maakt gebruik van open standaarden.  +
AP09 - Voorkeurskanaal internet +De dienst kan via internet worden aangevraagd.  +
AP10 - Aanvullend kanaal +De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.  +
AP11 - Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal +Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.  +
AP12 - Eenmalige uitvraag +Klanten (burgers, organisaties) wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd.  +
AP13 - Bronregistraties zijn leidend +Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.  +
AP14 - Terugmelden aan bronhouder +Bij gerede twijfel aan de juistheid van informatie meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouder.  +
AP15 - Doelbinding +Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.  +
AP16 - Identificatie informatieobjecten +Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd  +
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven +De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven.  +
AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie +De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.  +
AP19 - Perspectief afnemer +De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.  +
AP20 - Persoonlijke benadering +De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.  +
AP21 - Bundeling van diensten +De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.  +
AP22 - No wrong door +Loketten in de keten verwijzen gericht door naar de dienst.  +
AP23 - Automatische dienstverlening +De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.  +
AP24 - Proactief aanbieden +De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie  +
AP25 - Transparante dienstverlening +Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst  +
LIDA Wiki