Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Imagemap

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Imagemap
  • View

Pagina's die de eigenschap "Imagemap" gebruiken

Er zijn 22 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Actor - Burger (View) +Bestand:Actor - Burger -View-.svg|center|600px rect 701.398 311.811 843.130 375.236 [[Betaling eigen bijdrage]] rect 701.398 219.685 843.130 283.110 [[PGB beheer]] rect 531.496 418.110 673.228 481.535 [[Opvragen Geleverde zorg (Applicatie-interface)]] rect 531.496 311.811 673.228 375.236 [[Levering]] rect 496.063 10.453 644.882 52.972 [[Budgethouder (Rol)]] rect 467.717 162.992 616.181 226.417 [[Zorg consumeren]] rect 354.331 418.110 496.063 481.535 [[Opvragen Toestemming]] rect 354.331 311.811 496.063 375.236 [[Toeleiding]] rect 283.465 173.445 389.764 215.965 [[Verlenen toestemming]] rect 269.291 0.000 411.024 63.425 [[Burger (Actor)]] rect 262.205 148.996 411.024 226.949 [[Zorg vragen]] rect 240.945 127.559 637.795 240.945 [[Cliënt (Rol)]] rect 177.165 418.110 318.898 481.535 [[Opvragen Indicatiebesluit (Applicatie-interface)]] rect 177.165 311.811 318.898 375.236 [[Beslissing (Dienst)]] rect 42.520 10.453 191.339 52.972 [[Vertegenwoordiger (Rol)]] rect 0.000 311.811 141.732 375.236 [[Vraagverheldering]] rect 0.000 219.685 141.732 283.110 [[Erkenning]] rect 0.000 99.213 141.732 162.638 [[Cliënt (Betekenis)]] desc none  +
Actor - CIZ (View) +Bestand:Actor - CIZ -View-.svg|center|600px rect 496.063 141.732 637.795 205.157 [[Besluiten]] rect 248.031 283.465 389.764 346.890 [[Toeleiding]] rect 248.031 141.732 389.764 205.157 [[Indicatieorgaan]] rect 248.031 0.000 389.764 63.425 [[CIZ (Actor)]] rect 0.000 141.732 141.732 205.157 [[Beoordelen]] desc none  +
Actor - IGZ (View) +Bestand:Actor - IGZ -View-.svg|center|350px rect 155.906 184.252 304.724 248.031 [[Verzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatie]] rect 77.953 92.126 219.685 148.819 [[Inspectie]] rect 77.953 0.000 219.685 56.693 [[IGZ (Actor)]] rect 0.000 184.252 141.732 248.031 [[Toezien]] desc none  +
Actor - NZa (View) +Bestand:Actor - NZa -View-.svg|center|350px rect 184.252 212.421 332.717 275.846 [[Toetsen]] rect 92.126 106.299 240.591 169.724 [[Zorgautoriteit]] rect 92.126 0.000 240.591 63.425 [[NZa (Actor)]] rect 0.000 212.067 141.732 275.846 [[Budgetteren]] desc none  +
Actor - SVB/SSP (View) +Bestand:Actor - SVB_SSP -View-.svg|center|400px rect 170.433 240.591 318.898 304.016 [[Betalen]] rect 85.394 134.646 227.126 198.425 [[PGB-beheerder]] rect 85.394 0.000 227.126 63.780 [[SVB/SSP (Actor)]] rect 0.000 240.591 141.732 304.370 [[PGB beheren]] desc none  +
Actor - VWS (View) +Bestand:Actor - VWS -View-.svg|center|350px rect 198.425 198.425 346.890 261.850 [[Evalueren en verantwoorden]] rect 99.213 92.126 240.945 148.819 [[Beleidsverantwoordelijke]] rect 99.213 0.000 240.945 56.693 [[Ministerie van VWS (Actor)]] rect 0.000 198.425 148.465 261.850 [[Beleid maken]] desc none  +
Actor - Zorginstituut Nederland (View) +Bestand:Actor - Zorginstituut Nederland -View-.svg|center|400px rect 212.598 198.425 354.331 262.205 [[Verzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatie]] rect 212.598 106.299 354.331 162.992 [[Kwaliteitsbewaker]] rect 106.299 0.000 248.031 56.693 [[Zorginstituut Nederland (Actor)]] rect 0.000 205.512 141.732 262.205 [[Pakket beheren]] rect 0.000 106.299 141.732 162.992 [[Pakketbeheerder]] desc none  +
Actor - Zorgkantoor (View) +Bestand:Actor - Zorgkantoor -View-.svg|center|600px rect 673.228 262.205 814.961 325.984 [[PGB toekennen]] rect 496.063 368.504 637.795 432.283 [[Bemiddelen]] rect 496.063 262.205 637.795 325.984 [[Toeleiden]] rect 496.063 120.472 637.795 184.252 [[Opvragen Indicatiebesluit (Applicatie-interface)]] rect 333.071 368.504 474.803 432.283 [[Monitoren]] rect 248.031 262.205 389.764 325.984 [[Uitvoerder (Rol)]] rect 248.031 120.472 389.764 184.252 [[Zorgkantoor (Actor)]] rect 248.031 0.000 389.764 63.780 [[Zorgverzekeraar (Actor)]] rect 170.079 368.504 311.811 432.283 [[Verwerken declaraties]] rect 0.000 368.504 148.819 432.283 [[Budget bewaken]] rect 0.000 262.205 148.465 325.630 [[Contracteren]] rect 0.000 120.472 141.732 184.252 [[Uitvoerder (Betekenis)]] desc none  +
Actor - Zorgonderneming (View) +Bestand:Actor - Zorgonderneming -View-.svg|center|600px rect 485.256 269.291 626.988 333.071 [[Rapporteren]] rect 485.256 184.252 626.988 248.031 [[Declareren]] rect 485.256 99.213 626.988 162.638 [[Leveren]] rect 481.890 0.000 623.622 63.425 [[Opvragen Indicatiebesluit (Applicatie-interface)]] rect 318.898 283.465 467.362 346.890 [[Zorginkoop]] rect 240.945 141.732 382.677 205.157 [[Zorgaanbieder (Rol)]] rect 240.945 0.000 382.677 63.425 [[Zorgonderneming (Actor)]] rect 155.906 283.465 297.638 346.890 [[Beslissing (Dienst)]] rect 0.000 269.291 141.732 333.071 [[Beoordelen]] rect 0.000 184.252 141.732 247.677 [[Adviseren]] rect 0.000 99.213 141.732 162.638 [[Voorlichten]] rect 0.000 0.000 141.732 63.425 [[Zorgaanbieder (Betekenis)]] desc none  +
B
Bedrijfsfuncties en informatiestromen (View) +Bestand:Bedrijfsfuncties en informatiestromen -View-.svg|center|800px rect 793.701 765.354 914.173 829.134 [[Pakket beheren]] rect 793.701 637.795 914.173 701.575 [[Beleid maken]] rect 793.701 269.291 914.173 595.276 [[Evalueren en verantwoorden]] rect 616.535 765.354 758.268 829.134 [[Bevoorschotten]] rect 616.535 637.618 758.268 701.398 [[Budgetteren]] rect 616.535 531.496 758.268 595.276 [[Toetsen]] rect 616.535 425.197 758.268 510.236 [[Verzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatie]] rect 616.535 347.244 758.268 403.937 [[Nacalculeren]] rect 616.535 269.291 758.268 325.984 [[Toezien]] rect 403.937 361.417 510.236 453.543 [[Rapporteren]] rect 396.850 637.618 531.496 701.398 [[Budget bewaken]] rect 396.850 531.496 531.496 594.921 [[Contracteren]] rect 396.850 226.772 531.496 283.465 [[Opleggen eigen bijdrage (Bedrijfsfunctie)]] rect 198.425 765.354 531.496 829.134 [[Betalen]] rect 198.425 637.795 333.071 701.575 [[Verwerken declaraties]] rect 198.425 531.496 333.071 595.276 [[Declareren]] rect 198.425 347.244 531.496 460.630 [[Leveren]] rect 198.425 226.772 333.071 283.465 [[Monitoren]] rect 198.425 85.039 531.496 162.992 [[Zorg consumeren]] rect 14.173 630.709 120.472 687.402 [[PGB toekennen]] rect 14.173 460.630 120.472 517.323 [[Bemiddelen]] rect 14.173 106.299 120.472 155.906 [[Verlenen toestemming]] rect 0.000 765.354 134.646 829.134 [[PGB beheren]] rect 0.000 439.370 134.646 701.575 [[Toeleiden]] rect 0.000 347.244 134.646 403.937 [[Besluiten]] rect 0.000 226.772 134.646 283.465 [[Beoordelen]] rect 0.000 85.039 134.646 162.992 [[Zorg vragen]] rect 0.000 0.000 134.646 49.606 [[Voorlichten en adviseren]] desc none  +
D
Diensten voor cliënt (View) +Bestand:Diensten voor client -View-.svg|center|800px rect 651.969 829.134 793.701 885.827 [[Eigen bijdrage (Bedrijfsobject)]] rect 651.969 737.008 793.701 793.701 [[Geleverde zorg]] rect 651.969 644.882 793.701 701.575 [[PGB]] rect 651.969 460.630 793.701 517.323 [[Contract]] rect 651.969 276.378 793.701 333.071 [[Indicatiebesluit (Bedrijfsobject)]] rect 651.969 184.252 793.701 240.945 [[Beoordeling (Bedrijfsobject)]] rect 453.543 829.134 595.276 885.827 [[Opleggen eigen bijdrage (Bedrijfsfunctie)]] rect 453.543 737.008 595.276 793.701 [[Leveren]] rect 453.543 644.882 595.276 701.575 [[PGB beheren]] rect 453.543 552.756 595.276 609.449 [[PGB toekennen]] rect 453.543 460.630 595.276 517.323 [[Toeleiden]] rect 453.543 368.504 595.276 425.197 [[Bemiddelen]] rect 453.543 276.378 595.276 333.071 [[Besluiten]] rect 453.543 184.252 595.276 240.945 [[Beoordelen]] rect 453.543 92.126 595.276 148.819 [[Adviseren]] rect 453.543 0.000 595.276 56.693 [[Voorlichten]] rect 251.575 644.882 393.307 701.575 [[PGB beheer]] rect 248.031 829.134 389.764 885.827 [[Betaling eigen bijdrage]] rect 248.031 737.008 389.764 793.701 [[Levering]] rect 248.031 460.630 389.764 517.323 [[Toeleiding]] rect 248.031 276.378 389.764 333.071 [[Beslissing (Dienst)]] rect 248.031 184.252 389.764 240.945 [[Beoordeling (Dienst)]] rect 248.031 92.126 389.764 148.819 [[Vraagverheldering]] rect 248.031 0.000 389.764 56.693 [[Erkenning]] rect 7.087 644.882 148.819 701.575 [[Budgethouder (Rol)]] rect 7.087 368.504 148.819 425.197 [[Cliënt (Rol)]] rect 0.000 829.134 148.819 885.827 [[Vertegenwoordiger (Rol)]] desc none  +
Diensten voor zorgaanbieder (View) +Bestand:Diensten voor zorgaanbieder -View-.svg|center|500px rect 616.535 212.598 715.748 262.205 [[Volume-afspraak]] rect 595.276 772.441 737.008 829.134 [[Geleverde productie]] rect 595.276 637.795 737.008 694.488 [[Kwaliteitsinformatie]] rect 595.276 467.717 737.008 524.409 [[Declaratie (Bedrijfsobject)]] rect 595.276 304.724 737.008 361.417 [[Geleverde zorg]] rect 595.276 170.079 737.008 276.378 [[Contract]] rect 595.276 85.039 737.008 141.732 [[Offerte]] rect 595.276 0.000 737.008 56.693 [[Voorwaarden]] rect 396.850 772.441 538.583 829.134 [[Nacalculeren]] rect 396.850 687.402 538.583 744.094 [[Toezien]] rect 396.850 595.276 538.583 659.055 [[Verzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatie]] rect 396.850 510.236 538.583 566.929 [[Betalen]] rect 396.850 425.197 538.583 481.890 [[Verwerken declaraties]] rect 396.850 255.118 538.583 311.811 [[Bevoorschotten]] rect 396.850 170.079 538.583 226.772 [[Toetsen]] rect 396.850 85.039 538.583 141.732 [[Contracteren]] rect 191.339 687.402 333.071 744.094 [[Verantwoording]] rect 191.339 510.236 333.071 566.929 [[Betaling]] rect 191.339 425.197 333.071 481.890 [[Declaratieverwerking]] rect 191.339 340.157 333.071 396.850 [[Levering]] rect 191.339 255.118 333.071 311.811 [[Bevoorschotting]] rect 191.339 127.559 333.071 184.252 [[Zorginkoop]] rect 0.000 340.157 141.732 396.850 [[Zorgaanbieder (Rol)]] desc none  +
Drijfveren en Doelen (View) +Bestand:Drijfveren en Doelen -View-.svg|center|800px rect 744.094 830.906 921.260 910.630 [[Ministerie van VWS]] rect 744.094 701.575 921.260 781.299 [[Informatiehuishouding Zorg]] rect 744.094 412.795 921.260 492.520 [[Governance]] rect 744.094 271.063 921.260 349.016 [[Kostenbeheersing]] rect 744.094 1.772 921.260 79.724 [[Gemeente]] rect 623.622 127.559 800.787 207.283 [[Toekomstbestendige langdurige zorg]] rect 496.063 552.756 673.228 632.480 [[Verbeteren kwaliteit informatie]] rect 496.063 412.795 673.228 490.748 [[Afstemming tussen domeinen]] rect 496.063 269.291 673.228 349.016 [[Beleidsonafhankelijke inrichting van de informatievoorziening]] rect 496.063 0.000 673.228 79.724 [[Ministerie van VWS]] rect 368.504 830.020 552.756 907.972 [[Uitvoeringsorganisatie]] rect 248.031 552.756 425.197 632.480 [[Verbeteren kwaliteit dienstverlening]] rect 248.031 411.024 425.197 490.748 [[Uniformering processen]] rect 248.031 269.291 425.197 349.016 [[Standaardisatie]] rect 248.031 127.559 425.197 207.283 [[Zorgkantoor (Stakeholder)]] rect 240.945 0.000 425.197 77.953 [[Uitvoeringsorganisatie]] rect 7.087 829.134 184.252 908.858 [[Burger]] rect 0.000 701.575 177.165 781.299 [[Digitale dienstverlening]] rect 0.000 552.756 177.165 632.480 [[Eenvoud voor de klant]] rect 0.000 411.024 177.165 490.748 [[Vereenvoudiging processen]] rect 0.000 269.291 177.165 349.016 [[Administratieve lastenverlichting]] rect 0.000 127.559 177.165 207.283 [[Administratieve lasten]] rect 0.000 0.000 177.165 79.724 [[Zorgaanbieder (Stakeholder)]] desc none  +
I
Informatiemodel - Client (View) +Bestand:Informatiemodel - Client -View-.svg|center|600px rect 496.063 283.465 637.795 340.157 [[Relatie]] rect 418.110 141.732 552.756 198.425 [[Relatie (geregistreerd)]] rect 212.598 283.465 354.331 340.157 [[Cliënt (Informatie-object)]] rect 212.598 141.732 354.331 198.425 [[Natuurlijk Persoon (geregistreerd)]] rect 212.598 0.000 354.331 56.693 [[Natuurlijk Persoon]] rect 0.000 141.732 141.732 198.425 [[Woonadres]] rect 0.000 0.000 141.732 56.693 [[Contactgegevens]] desc none  +
Informatiemodel - Declaratie (PGB) (View) +Bestand:Informatiemodel - Declaratie -PGB- -View-.svg|center|600px rect 460.630 134.646 602.362 191.339 [[Budget (PGB)]] rect 460.630 0.000 602.362 56.693 [[Budgetplan]] rect 325.984 269.291 467.717 325.984 [[Prestatie]] rect 226.772 524.409 368.504 581.102 [[Cliënt (Informatie-object)]] rect 226.772 389.764 368.504 446.457 [[Eigen bijdrage (Informatie-object)]] rect 226.772 134.646 368.504 191.339 [[Factuur (PGB)]] rect 226.772 0.000 368.504 56.693 [[Budgethouder (Informatie-object)]] rect 0.000 524.409 141.732 581.102 [[Inkomen (Informatie-object)]] rect 0.000 134.646 141.732 191.339 [[Zorgonderneming]] rect 0.000 0.000 141.732 56.693 [[Contract (PGB)]] desc none  +
Informatiemodel - Declaratie (ZIN) (View) +Bestand:Informatiemodel - Declaratie -ZIN- -View-.svg|center|600px rect 637.795 0.000 779.528 56.693 [[Inkomen (Informatie-object)]] rect 432.283 134.646 574.016 191.339 [[Eigen bijdrage (Informatie-object)]] rect 432.283 0.000 574.016 56.693 [[Cliënt (Informatie-object)]] rect 325.984 269.291 467.717 325.984 [[Prestatie]] rect 226.772 134.646 368.504 191.339 [[Declaratie (Informatie-object)]] rect 226.772 0.000 368.504 56.693 [[Zorgkantoor (Informatie-object)]] rect 0.000 134.646 141.732 191.339 [[Zorgonderneming]] rect 0.000 0.000 141.732 56.693 [[Contract (ZIN)]] desc none  +
Informatiemodel - Levering (PGB) (View) +Bestand:Informatiemodel - Levering -PGB- -View-.svg|center|800px rect 715.748 177.165 857.480 233.858 [[Contract (PGB)]] rect 715.748 0.000 857.480 56.693 [[Zorgonderneming]] rect 496.063 637.795 637.795 694.488 [[Budgetplan]] rect 496.063 531.496 637.795 588.189 [[Zorgplan (Informatie-object)]] rect 496.063 354.331 637.795 411.024 [[Prestatie]] rect 496.063 177.165 637.795 233.858 [[Budgethouder (Informatie-object)]] rect 496.063 0.000 637.795 56.693 [[Onderneming]] rect 248.031 637.795 389.764 694.488 [[Budgethouder (Informatie-object)]] rect 248.031 531.496 389.764 588.189 [[Budget (PGB)]] rect 248.031 354.331 389.764 411.024 [[Indicatiebesluit (Informatie-object)]] rect 248.031 177.165 389.764 233.858 [[Cliënt (Informatie-object)]] rect 248.031 0.000 389.764 56.693 [[Natuurlijk Persoon (geregistreerd)]] rect 0.000 354.331 141.732 411.024 [[Beoordeling (Informatie-object)]] desc none  +
Informatiemodel - Levering (ZIN) (View) +Bestand:Informatiemodel - Levering -ZIN- -View-.svg|center|800px rect 715.748 177.165 857.480 233.858 [[Contract (ZIN)]] rect 715.748 0.000 857.480 56.693 [[Zorgonderneming]] rect 496.063 531.496 637.795 588.189 [[Zorgplan (Informatie-object)]] rect 496.063 354.331 637.795 411.024 [[Prestatie]] rect 496.063 177.165 637.795 233.858 [[Zorgkantoor (Informatie-object)]] rect 496.063 0.000 637.795 56.693 [[Onderneming]] rect 248.031 531.496 389.764 588.189 [[Toewijzing (Informatie-object)]] rect 248.031 354.331 389.764 411.024 [[Indicatiebesluit (Informatie-object)]] rect 248.031 177.165 389.764 233.858 [[Cliënt (Informatie-object)]] rect 248.031 0.000 389.764 56.693 [[Natuurlijk Persoon (geregistreerd)]] rect 0.000 354.331 141.732 411.024 [[Beoordeling (Informatie-object)]] desc none  +
K
Ketenproces (PGB leveren) (View) +Bestand:Ketenproces -PGB leveren- -View-.svg|center|800px rect 1140.945 591.732 1296.850 669.685 [[Afdragen belastingen en (pensioen- en andere) premies]] rect 949.606 690.236 1105.512 765.354 [[Belastingdienst informeren over overige betalingen]] rect 949.606 602.362 1105.512 659.055 [[Administreren salaris zorgaanbieder]] rect 914.173 177.165 1055.906 233.858 [[Ontvangen vergoeding]] rect 772.441 708.661 914.173 765.354 [[Afwijzen declaratie (PGB)]] rect 772.441 602.362 914.173 659.055 [[Betalen declaratie (PGB)]] rect 772.441 35.433 914.173 92.126 [[Ontvangen bedrag]] rect 595.276 708.661 737.008 765.354 [[Toevoegen budget]] rect 559.843 602.362 701.575 659.055 [[Controleren budget]] rect 559.843 35.433 701.575 92.126 [[Bijstorten budget]] rect 375.591 602.362 517.323 659.055 [[Controleren declaratie]] rect 375.591 35.433 517.323 92.126 [[Indienen declaratie]] rect 212.598 106.299 354.331 162.992 [[Leveren zorg (PGB)]] rect 49.606 35.433 191.339 92.126 [[Coördineren zorglevering]] desc none  +
Ketenproces (PGB toekennen) (View) +Bestand:Ketenproces -PGB toekennen- -View-.svg|center|800px rect 1119.685 602.362 1261.417 659.055 [[Afhandelen toetsing]] rect 1119.685 35.433 1261.417 92.126 [[Coördineren zorglevering]] rect 935.433 318.898 1077.165 375.591 [[Beoordelen ZB i.c.m. ZO]] rect 935.433 35.433 1091.339 92.126 [[Toelichten/ aanpassen zorgbeschrijving]] rect 765.354 602.362 921.260 659.055 [[Controleren werkgeverschap]] rect 744.094 35.433 914.173 92.126 [[Toelichten/ aanpassen zorgovereenkomst]] rect 701.575 113.386 857.480 170.079 [[Opstellen zorgbeschrijving]] rect 609.449 318.898 744.094 375.591 [[Registreren ZO en ZB]] rect 602.362 602.362 744.094 659.055 [[Registreren afspraken]] rect 524.409 113.386 666.142 170.079 [[Contracteren zorgaanbieder]] rect 425.197 602.362 566.929 659.055 [[Aanmaken PGB-dossier]] rect 425.197 460.630 566.929 517.323 [[Besluiten over indicatie]] rect 425.197 318.898 566.929 375.591 [[Toekennen PGB]] rect 425.197 35.433 566.929 92.126 [[Aanvraag PGB]] rect 248.031 460.630 389.764 517.323 [[Beoordelen aanvraag]] rect 248.031 35.433 389.764 92.126 [[Aanvragen indicatie]] rect 35.433 35.433 177.165 92.126 [[Zorgvraag]] desc none  +
Ketenproces (ZIN) (View) +Bestand:Ketenproces -ZIN- -View-.svg|center|800px rect 992.126 814.961 1133.858 871.654 [[Betalen declaratie]] rect 992.126 425.197 1133.858 481.890 [[Afhandelen declaratie]] rect 992.126 283.465 1133.858 340.157 [[Opstellen declaratie]] rect 885.827 35.433 1027.559 92.126 [[Betalen eigen bijdrage]] rect 779.528 814.961 921.260 871.654 [[Opleggen eigen bijdrage (Bedrijfsproces)]] rect 779.528 283.465 921.260 340.157 [[Declareren zorg]] rect 602.362 425.197 744.094 481.890 [[Monitoren uitvoering]] rect 602.362 113.386 744.094 170.079 [[Leveren zorg (Bedrijfsproces)]] rect 425.197 673.228 566.929 729.921 [[Besluiten over indicatie]] rect 425.197 531.496 566.929 588.189 [[Bemiddelen cliënt]] rect 425.197 425.197 566.929 481.890 [[Toewijzen zorg]] rect 425.197 35.433 566.929 92.126 [[Ontvangen beschikking]] rect 248.031 673.228 389.764 729.921 [[Beoordelen aanvraag]] rect 248.031 35.433 389.764 92.126 [[Aanvragen indicatie]] rect 35.433 283.465 177.165 340.157 [[Aanvragen toewijzing]] rect 35.433 177.165 177.165 233.858 [[Beoordelen cliënt]] rect 35.433 35.433 177.165 92.126 [[Zorgvraag]] desc none  +
S
Semantisch model (View) +Bestand:Semantisch model -View-.svg|center|800px rect 985.039 92.126 1126.772 148.819 [[Vertegenwoordiger (Betekenis)]] rect 900.000 340.157 1041.732 396.850 [[Inkomen (Betekenis)]] rect 786.614 198.425 928.346 255.118 [[Cliënt (Betekenis)]] rect 786.614 0.000 928.346 56.693 [[Beoordeling (Betekenis)]] rect 687.402 481.890 829.134 538.583 [[Budget]] rect 687.402 340.157 829.134 396.850 [[Bijdrage]] rect 566.929 99.213 708.661 155.906 [[Vraag]] rect 467.717 644.882 609.449 701.575 [[Uitvoerder (Betekenis)]] rect 467.717 340.157 609.449 396.850 [[Vergoeding]] rect 375.591 488.976 517.323 545.669 [[Afspraak]] rect 375.591 198.425 517.323 255.118 [[Zorg]] rect 375.591 0.000 517.323 56.693 [[Beslissing (Betekenis)]] rect 184.252 77.953 325.984 134.646 [[Normenkader zorg]] rect 0.000 198.425 141.732 255.118 [[Zorgaanbieder (Betekenis)]] rect 0.000 0.000 141.732 56.693 [[Verwijzing]] desc none  +
LIDA Wiki