Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Informatie

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Informatie" gebruiken

Er zijn 4 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Beslissing (Dienst) +Geleverd: Formeel besluit t.a.v. recht op Wlz Zorg Formeel besluit t.a.v. BOPZ Toetsingsoordeel Beschikking op bezwaar Verweerschrift (ivm Beroep) Benodigd: Cliënt, Cliëntsituatie (huissituatie, beperkingen, etc), Wlz algoritme, GBA, … Begrippenkader: Wlz wet- en regelgeving, iWlz, Handboek Aanmeldfunctionaliteit  +
L
Levering +Geleverd: Prestaties: * Wonen * Onderzoek en behandeling * Werk en dagbesteding * Hulp en ondersteuning thuis * Leren en opvang * Vrije tijd Benodigd: Niet uitputtende lijst: * Indicatie zorgcontract declaraties * Cliënten/patientendossier Begrippenkader: iStandaarden: http://www.istandaarden.nl  +
T
Toeleiding +Geleverd: Zorgbegeleiding: Het in contact treden met en informeren van de cliënt en het signaleren van veranderingen in de situatie van de cliënt. Na zorgtoewijzing stopt de begeleiding niet. Zorgtoewijzing: Het doorgeleiden van de geïndiceerde cliënt naar (beschikbaar) aanbod voor de levering van de geïndiceerde zorg, maar ook het vinden van een tijdelijke oplossing in de vorm van overbruggingszorg als de geïndiceerde zorg niet (tijdig) geleverd kan worden. Overbruggingszorg kan geleverd worden door de voorkeuraanbieder of - wanneer deze niet kan leveren - door een andere zorgaanbieder. De zorgbemiddeling houdt op zodra de te leveren zorg is toegezegd. Tot die tijd monitort het zorgkantoor of een klant tijdig in zorg wordt genomen (proactief/reactief). Zorgregistratie: Het registreren van de afzonderlijke stappen in het proces van indicatiestelling tot en met de beëindiging van zorg. Benodigd: Zie BEP-model met alle berichtenstromen (zie http://www.istandaarden.nl) en een apart informatiestroom voor de terugkoppeling rondom de afgewezen AAT's en een aparte berichtenstroom waarin aanbieders hun AAT aanvraag boven het normbudget toelichten Begrippenkader: Op http://www.istandaarden.nl staat het handboek Zorgregistratie en het BEP-model met alle spelregels, standaarden, bedrijfs- en operationele regels.  +
Z
Zorginkoop +Geleverd: Publiceren inkoopgids (gezamenlijke zorgkantoren) Publiceren aanbestedingskader (per concessiehouder) vergelijken ingediende offertes; nadere bespreking met geselecteerde partijen; Sluiten overeenkomst; indien productie-afspraak bij Nza; indienen nacalculatie bij Nza; indienen herschikking bij Nza Benodigd: gunningscriteria, geschiktheidscriteria, contract, offertes, productieafspraak, tariefsbeschikking, beleidsregels, aanbestedingskader Begrippenkader: het begrippenkader is vastgelegd in de Zorginkoopgids en bijlagen , maar meer in het algemeen is het begrippenkader vastgelegd door de Nza in beleidsregels, zie bijvoorbeeld CA-300-533, definities awbz. Omdat zorgkantoren regionaal werken en bij de inkoop naast een algeeen eel ook een regiogebonden deel is, is er geen overal generiek informatiemodel.  +
LIDA Wiki