Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Publicatie

KennismodelKennismodel AIDA
TypeString
Geldige waardenJa, Nee
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenRadiobutton
DefaultwaardeNee
ToelichtingDeze pagina publiceren op publicatie wiki?
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Eigenschap:Publicatie

Pagina's die de eigenschap "Publicatie" gebruiken

Er zijn 273 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AP01 - Diensten zijn herbruikbaar +Ja  +
AP02 - Ontkoppelen met diensten +Ja  +
AP03 - Diensten vullen elkaar aan +Ja  +
AP04 - Positioneer de dienst +Ja  +
AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving +Ja  +
AP06 - Gebruik standaardoplossingen +Ja  +
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen +Ja  +
AP08 - Gebruik open standaarden +Ja  +
AP09 - Voorkeurskanaal internet +Ja  +
AP10 - Aanvullend kanaal +Ja  +
AP11 - Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal +Ja  +
AP12 - Eenmalige uitvraag +Ja  +
AP13 - Bronregistraties zijn leidend +Ja  +
AP14 - Terugmelden aan bronhouder +Ja  +
AP15 - Doelbinding +Ja  +
AP16 - Identificatie informatieobjecten +Ja  +
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven +Ja  +
AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie +Ja  +
AP19 - Perspectief afnemer +Ja  +
AP20 - Persoonlijke benadering +Ja  +
AP21 - Bundeling van diensten +Ja  +
AP22 - No wrong door +Ja  +
AP23 - Automatische dienstverlening +Ja  +
AP24 - Proactief aanbieden +Ja  +
AP25 - Transparante dienstverlening +Ja  +
AP26 - Afnemer heeft inzage +Ja  +
AP27 - Een verantwoordelijke organisatie +Ja  +
AP28 - Afspraken vastgelegd +Ja  +
AP29 - De dienstverlener voldoet aan de norm +Ja  +
AP30 - Verantwoording dienstlevering mogelijk +Ja  +
AP31 - PDCA-cyclus in besturing kwaliteit +Ja  +
AP32 - Sturing kwaliteit op het hoogste niveau +Ja  +
AP33 - Baseline kwaliteit diensten +Ja  +
AP34 - Verantwoording besturing kwaliteit +Ja  +
AP35 - Continuïteit van de dienst +Ja  +
AP36 - Uitgangssituatie herstellen +Ja  +
AP37 - Identificatie authenticatie en autorisatie +Ja  +
AP38 - Informatiebeveiliging door zonering en filtering +Ja  +
AP39 - Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid +Ja  +
AP40 - Uitwisseling berichten onweerlegbaar +Ja  +
Actor - Brancheorganisaties -View-.svg +Ja  +
Actor - Burger (View) +Ja  +
Actor - Burger -View-.svg +Ja  +
Actor - CAK -View-.svg +Ja  +
Actor - CIZ (View) +Ja  +
Actor - CIZ -View-.svg +Ja  +
Actor - CVZ -View-.svg +Ja  +
Actor - IGZ (View) +Ja  +
Actor - IGZ -View-.svg +Ja  +
Actor - NZa (View) +Ja  +
Actor - NZa -View-.svg +Ja  +
Actor - Rijk -View-.svg +Ja  +
Actor - SVB SSP -View-.svg +Ja  +
Actor - SVB/SSP (View) +Ja  +
Actor - VWS (View) +Ja  +
Actor - Zorginstituut Nederland (View) +Ja  +
Actor - Zorginstituut Nederland -View-.svg +Ja  +
Actor - Zorgkantoor (View) +Ja  +
Actor - Zorgkantoor -View-.svg +Ja  +
Actor - Zorgonderneming (View) +Ja  +
Actor - Zorgonderneming -View-.svg +Ja  +
Administratie +Ja  +
Administratieve lasten +Ja  +
Administratieve lastenverlichting +Ja  +
Adviseren +Ja  +
Afspraak +Ja  +
Architectuurlagen (metamodel).svg +Ja  +
Awbz basisplaat.jpg +Ja  +
Awbz bronnen.jpg +Ja  +
Awbz gebieden.png +Ja  +
Awbz landschap.png +Ja  +
Awbz wmo basisplaat.jpg +Ja  +
B
Basisregistratie Inkomen (BRI) +Ja  +
Basisregistratie Personen (BRP) +Ja  +
Bedrijfsarchitectuur - ZIN -View-.svg +Ja  +
Bedrijfsarchitectuur - inkoop -View-.svg +Ja  +
Bedrijfsfuncties +Ja  +
Bedrijfsfuncties en informatiestromen (View) +Ja  +
Bedrijfsfuncties en informatiestromen -View-.svg +Ja  +
Beheer LIDA +Ja  +
Beleid maken +Ja  +
Beleidsonafhankelijke inrichting van de informatievoorziening +Ja  +
Beleidsverantwoordelijke +Ja  +
Bemiddelen +Ja  +
Beoordelen +Ja  +
Beoordeling (Bedrijfsobject) +Ja  +
Beoordeling (Betekenis) +Ja  +
Beoordeling (Dienst) +Ja  +
Beoordeling (Informatie-object) +Ja  +
Berichten Postbus (BRP) +Ja  +
Beslissing (Betekenis) +Ja  +
Beslissing (Dienst) +Ja  +
Besluiten +Ja  +
Betaling eigen bijdrage +Ja  +
Betalingen (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Bevoorschotten +Ja  +
Bijdrage +Ja  +
Bouwstenen +Ja  +
Bouwstenen (Voorzieningen en Standaarden) +Ja  +
Bouwstenen (metamodel).svg +Ja  +
Bouwstenen -View-.svg +Ja  +
Bouwstenen.png +Ja  +
Bronnen +Ja  +
Bronnen (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Budget +Ja  +
Budget bewaken +Ja  +
Burger +Ja  +
Burger (Actor) +Ja  +
C
CAK (Actor) +Ja  +
CIZ (Actor) +Ja  +
Client-centraal.png +Ja  +
Cliënt (Betekenis) +Ja  +
Cliënt (Informatie-object) +Ja  +
Cliënt (Rol) +Ja  +
Concepten.png +Ja  +
Contract +Ja  +
Contract (ZIN) +Ja  +
Contracten (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Contracteren +Ja  +
D
Declareren +Ja  +
Diensten voor client -View-.svg +Ja  +
Diensten voor cliënt (View) +Ja  +
Diensten voor zorgaanbieder (View) +Ja  +
Diensten voor zorgaanbieder -View-.svg +Ja  +
Digikoppeling +Ja  +
Digilevering +Ja  +
Digimelding Annotatie Specificatie +Ja  +
Digimelding BLT +Ja  +
Digitale dienstverlening +Ja  +
Drijfveren en Doelen (View) +Ja  +
Drijfveren en Doelen -View-.svg +Ja  +
Drivers en Doelen -View-.svg +Ja  +
Duurzame informatievoorziening +Ja  +
E
EHerkenning +Ja  +
Eenvoud voor de klant +Ja  +
Efficiëntie door standaardisatie +Ja  +
Eigen bijdrage (Bedrijfsobject) +Ja  +
Erkenning +Ja  +
Evalueren en verantwoorden +Ja  +
G
Geleverde zorg +Ja  +
Governance +Ja  +
Grondplaat -View-.svg +Ja  +
H
HLZ.png +Ja  +
Handelsregister +Ja  +
Hervorming langdurige zorg (HLZ) +Ja  +
Hoofdgebieden -View-.svg +Ja  +
I
I-007 +Ja  +
IGZ (Actor) +Ja  +
Implementatieoverwegingen +Ja  +
Indicatiebesluit (Bedrijfsobject) +Ja  +
Indicatiebesluit (Informatie-object) +Ja  +
Indicatieorgaan +Ja  +
Indicaties (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Informatie en processen +Ja  +
Informatiehuishouding Zorg +Ja  +
Informatiemodel - Client (View) +Ja  +
Informatiemodel - Client -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel - Declaratie (PGB) (View) +Ja  +
Informatiemodel - Declaratie (ZIN) (View) +Ja  +
Informatiemodel - Declaratie -PGB- -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel - Declaratie -ZIN- -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel - Levering (PGB) (View) +Ja  +
Informatiemodel - Levering (ZIN) (View) +Ja  +
Informatiemodel - Levering -PGB- -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel - Levering -ZIN- -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel - ZIN -View-.svg +Ja  +
Informatiemodel -View-.svg +Ja  +
Informatiestromen -View-.svg +Ja  +
Inspectie +Ja  +
Introductie +Ja  +
Issue.png +Ja  +
Issuemanagement +Ja  +
K
Kaders (metamodel).svg +Ja  +
Ketenarchitectuur - ZIN -View-.svg +Ja  +
Ketenarchitectuur - inkoop -View-.svg +Ja  +
Ketenproces (PGB leveren) (View) +Ja  +
Ketenproces (PGB toekennen) (View) +Ja  +
Ketenproces (ZIN) (View) +Ja  +
Ketenproces -PGB leveren- -View-.svg +Ja  +
Ketenproces -PGB toekennen- -View-.svg +Ja  +
Ketenproces -ZIN- -View-.svg +Ja  +
Ketenprocessen -View-.svg +Ja  +
Knooppunten (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Knooppunten (Registers en Knooppunten) +Ja  +
Kostenbeheersing +Ja  +
Kwaliteitsbewaker +Ja  +
L
Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) +Ja  +
Landschapsoverzicht +Ja  +
Leveren +Ja  +
Levering +Ja  +
Leveringen (Gegevensontsluiting) +Ja  +
M
Managementsamenvatting +Ja  +
Metamodel +Ja  +
MijnOverheid +Ja  +
Ministerie van VWS +Ja  +
Ministerie van VWS (Actor) +Ja  +
Monitoren +Ja  +
N
NZa (Actor) +Ja  +
Natuurlijk Persoon (geregistreerd) +Ja  +
Nora familie.jpg +Ja  +
Normenkader zorg +Ja  +
O
Offerte +Ja  +
Onderneming +Ja  +
Opleggen eigen bijdrage (Bedrijfsfunctie) +Ja  +
Over LIDA +Ja  +
Overzicht Principes +Ja  +
Overzicht diensten +Ja  +
Overzicht rollen +Ja  +
P
PGB toekennen +Ja  +
Pakket beheren +Ja  +
Pakketbeheerder +Ja  +
Prestatie +Ja  +
Principes +Ja  +
PrioUtopia.jpg +Ja  +
Privacy en Beveiliging +Ja  +
R
Referentiearchitecturen.png +Ja  +
Registers (Registers en Knooppunten) +Ja  +
Registers en Knooppunten +Ja  +
Roadmap.png +Ja  +
S
Samenhang-register.png +Ja  +
Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg +Ja  +
Semantiek (metamodel).svg +Ja  +
Semantisch model (View) +Ja  +
Semantisch model -View-.svg +Ja  +
Standaardisatie +Ja  +
Sturing en verantwoording -View-.svg +Ja  +
T
Te ontsluiten gegevens +Ja  +
Toekomstbestendige langdurige zorg +Ja  +
Toeleiden +Ja  +
Toeleiding +Ja  +
Toetsen +Ja  +
Toewijzingen (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Toezien +Ja  +
U
Uitgangspunten +Ja  +
Uitvoerder (Betekenis) +Ja  +
Uitvoerder (Rol) +Ja  +
Unieke Zorgverlener Identificatie +Ja  +
Uniformering processen +Ja  +
V
VeCoZo (CSP) +Ja  +
VeCoZo Schakelpunt (VSP) +Ja  +
Verantwoordingsstromen +Ja  +
Verbeteren kwaliteit dienstverlening +Ja  +
Verbeteren kwaliteit informatie +Ja  +
Vereenvoudiging processen +Ja  +
Vergoeding +Ja  +
Verlenen toestemming +Ja  +
Verwerken declaraties +Ja  +
Verwijzing +Ja  +
Verzamelen en ontsluiten verantwoordings-informatie +Ja  +
Visie +Ja  +
Volume-afspraak +Ja  +
Voorlichten +Ja  +
Voorwaarden +Ja  +
Vraag +Ja  +
Vraaggestuurde knooppunten (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Vraagverheldering +Ja  +
W
Waardeketen.png +Ja  +
Z
Zaken (Gegevensontsluiting) +Ja  +
Zorg +Ja  +
Zorg vragen +Ja  +
Zorgaanbieder (Betekenis) +Ja  +
Zorgaanbieder (Rol) +Ja  +
Zorgaanbieder (Stakeholder) +Ja  +
Zorgautoriteit +Ja  +
Zorginkoop +Ja  +
Zorginstituut Nederland (Actor) +Ja  +
Zorgkantoor (Actor) +Ja  +
Zorgkantoor (Informatie-object) +Ja  +
Zorgonderneming +Ja  +
Zorgonderneming (Actor) +Ja  +
Zorgplan (Informatie-object) +Ja  +
Zorgplannen (Gegevensontsluiting) +Ja  +
LIDA Wiki