Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Gemeente

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Gemeente als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo, en daarmee stakeholder van de Wlz, o.a. in de overgang van cliënten van de ene naar de andere regeling en in het voorkomen van samenloop.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki