Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Handelsregister

Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.

Bron: [1]


Eigenschappen

Documentatie

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.

Bron: [2]

Relaties

VanRelatieNaar
HandelsregisterGroepeertOpvragen onderneming
LIDA Wiki