Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

I-007

Issue.png
Een issue is een opmerking bij een onderdeel van de architectuur.

Omschrijving

Daadwerkelijke betaling van de vergoeding mist in het model. Te meer dat dit binnen de AWBZ op verschillende manieren is ingericht. Voor de reguliere ZIN geldt dat het zorgkantoor een betaalopdracht richting het CAK verstuurd en dat het CAK de betaling doet aan de zorgaanbieder. Dit geldt ook voor de tandartskosten. Voor de overige prestaties uit de AWBZ (TZA (tijdelijk ziekenhuisbed t.l.v. de AWBZ en hulpmiddelen) geldt dat het zorgkantoor de vergoeding zelf betaald aan de zorgaanbieder. Vervolgens vordert het zorgkantoor dit geld terug bij het CAK.

Eigenschappen

Omschrijving Daadwerkelijke betaling van de vergoeding mist in het model. Te meer dat dit binnen de AWBZ op verschillende manieren is ingericht. Voor de reguliere ZIN geldt dat het zorgkantoor een betaalopdracht richting het CAK verstuurd en dat het CAK de betaling doet aan de zorgaanbieder. Dit geldt ook voor de tandartskosten. Voor de overige prestaties uit de AWBZ (TZA (tijdelijk ziekenhuisbed t.l.v. de AWBZ en hulpmiddelen) geldt dat het zorgkantoor de vergoeding zelf betaald aan de zorgaanbieder. Vervolgens vordert het zorgkantoor dit geld terug bij het CAK.
Heeft betrekking op Semantisch model, Bedrijfsarchitectuur
Status Onderhanden
Issuetype Inhoudelijk
Inbrenger Hans Evers (VGZ)
Datum 2013-05-01
Actiehouder Beheerteam AIDA
Opvolging

Detaillering moet zichtbaar worden in de bedrijfsarchitectuur.

Naast de plaat 'informatiestromen' wordt ook een plaat 'geldstromen' uitgewerkt.


LIDA Wiki