Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Indicatiebesluit (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Formeel besluit over het recht op toegang tot Wlz-zorg dat een cliënt heeft.


Eigenschappen

Documentatie Formeel besluit over het recht op toegang tot Wlz-zorg dat een cliënt heeft.

Relaties

VanRelatieNaar
Indicatiebesluit (Bedrijfsobject)Is gerelateerd aanBeslissing (Betekenis)
Indicatiebesluit (Informatie-object)RealiseertIndicatiebesluit (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki